Aktuellt

Ny sajt

Äntligen är vår nya sajt på plats. Nu i coronatider har vi äntligen fått lite tid över att färdigställa vår nya sajt som varit på gång under en tid. Sajten är utvecklad av Yollo.

/ Aktuellt

Kan säkerheten upprätthållas vid arbete hemifrån

Nu i coronatider när många arbetar hemifrån är det viktigt att en verksamhets informationssäkerhet inte påverkas negativt. Tänk på att skydda den information som är värdefull för din verksamhet eftersom det finns risk för att exponering av informationen ökar. Har din verksamhet regler för informationssäkerhet vid distansarbete, följ dessa och var vaksam när och hur du hanterar värdefull information. MSB har exempelvis publicerat en del bra råd avseende distansarbete som finns att ta del av på http://www.informationssakerhet.se.

/ Nytt uppdrag

Nytt uppdrag: Ökad tillgänglighet i automationssystem

Zaarcon har erhållit ett nytt uppdrag där vi ska hjälpa en kund att öka tillgängligheten i ett automationssystem. Uppdraget medför rådgivning inom teknisk infrastruktur och design samt stöd vid införande av vald säkerhetslösning. Vi kommer att genomföra uppdraget tillsammans med en partner i vårt nätverk.

/ Nytt uppdrag

Nytt uppdrag: Granskning av fysisk informationssäkerhet

Zaarcon har från en partner i vårt nätverk fått ett nytt uppdrag. I det aktuella uppdraget kommer vi att bistå med expertkompetens för granskning av informationssäkerheten i flera datorhallar och i kontorsmiljöer.

/ Nytt uppdrag

Ledningssystem för informationssäkerhet åt större kommun

Zaarcon har erhållit ett nytt uppdrag där vi ska utarbeta ett Ledningssystem för Informationssäkerhet (LIS) för en större kommun i Sverige. Uppdraget kommer att löpa under flera år framöver och inkluderar flera parternas i vårt nätverk.  

/ Nytt uppdrag