Zaarcon har erhållit ett nytt uppdrag där vi ska utarbeta ett Ledningssystem för Informationssäkerhet (LIS) för en större kommun i Sverige. Uppdraget kommer att löpa under flera år framöver och inkluderar flera parternas i vårt nätverk.