Zaarcon har från en partner i vårt nätverk fått ett nytt uppdrag. I det aktuella uppdraget kommer vi att bistå med expertkompetens för granskning av informationssäkerheten i flera datorhallar och i kontorsmiljöer.