Zaarcon har erhållit ett nytt uppdrag där vi ska hjälpa en kund att öka tillgängligheten i ett automationssystem. Uppdraget medför rådgivning inom teknisk infrastruktur och design samt stöd vid införande av vald säkerhetslösning. Vi kommer att genomföra uppdraget tillsammans med en partner i vårt nätverk.