Om Zaarcon

Zaarcon AB bildades 2011 och är ett enskilt aktiebolag som ägs till 100 procent av Mikael Gustafsson, som också grundat bolaget. Bolaget har sitt säte i Karlstad, Värmland.

 

Bolagets idé

Vår idé är att stödja privata och offentliga verksamheter med expertkompetens vad gäller informationssäkerhet.

 

Bakgrund och erfarenhet

Bolagets medarbetare har i genomsnitt mer än 25 års erfarenhet av arbete med konsultation och informationssäkerhet.

 

Vision och uppdrag

Vi ska hjälpa företag och organisationer att förbättra och öka kvaliteten i sina verksamheter genom tydliga och väl avvägda insatser inom hela informationssäkerhetsområdet.

 

Kunder och uppdrag

Våra uppdragsgivare finns bland såväl privata som offentliga aktörer. I vårt kompetensnätverk samarbetar vi med flera konsultföretag. Det gör att vi kan erbjuda dig en bred kompetens inom alla olika grenar av informationssäkerhet – såväl teknisk säkerhet (it-säkerhet, fysisk informationssäkerhet) som organisatorisk och administrativ säkerhet.

 

Samarbete och samverkan

Zaarcon har samverkar ofta med andra aktörer för att kunna erbjuda expertkompetens inom alla grenar av informationssäkerhetsområdet. Många uppdrag som rör informationssäkerhet är både omfattande och komplexa. För att kunna möta denna kravbild har vi har samarbetsavtal med flera mindre och större konsultföretag.