Referensprojekt

Här följer några exempel på referensprojekt där Zaarcon deltagit eller varit ansvarig leverantör.

 

Uppdragsgivare: Kommun
När: 2016-2019

Uppdrag: Projektledning och produktion av nytt ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) för en större kommun i Sverige. Utveckling av nytt ramverk för informationssäkerhet för kommunens samtliga verksamheter utifrån ISO 27000. Projektet var ett åtagande i flera år och utfördes i samverkan med flera partners i vårt kompetensnätverk.

 

Uppdragsgivare: Privat aktör (kraftindustri)
När: 2019

Uppdrag: Teknisk support avseende utformning av teknisk redundans i ett styrsystem för automation. Arbetet inkluderade rådgivning inom nätverksinfrastruktur samt teknisk design relaterat till virtualisering. Arbetet utförds i nära samarbete med en partner i vårt kompetensnätverk.

 

Uppdragsgivare: Myndighet
När: 2018

Uppdrag: Förbättrad teknisk plattform för redundans och återställning. Uppdraget syftade till att föreslå en förbättrad teknisk design via virtualisering, lagringsteknik och ny teknisk infrastruktur. Arbetet utförds med en partner i vårt kompetensnätverk.

 

Uppdragsgivare: Privat aktör (telecom)
När: 2018

Uppdrag: Granskning av fysisk it-säkerhet i flera datorhallar och kommunikationsnoder samt tillhörande kontorslokaler. Uppdraget genomfördes med mätmetoden Veriscan Rating. Projektledning från Veriscan Security – en partner i vårt kompetensnätverk.

 

Uppdragsgivare: Myndighet
När: 2016

Uppdrag: Projektet syftade till att utbilda beställare hos en statlig myndighet i grundläggande it-säkerhet relaterat till en specifik automationsplattform. Utbildningen var specifikt anpassad för vissa roller hos kunden och syftade till att integrera it-säkerhetskrav tidigare och tydligare i beställningsprocessen.

 

Uppdragsgivare: (avidentifierad)
När: 2015–2016

Uppdrag: Granskning av fysisk it-säkerhet i datorhallar. Projekt genomfördes i samarbete med partners i vårt kompetensnätverk. Uppdraget inkluderade att granska den fysiska it-säkerheten i datorhallar och kommunikationsnoder, identifiera nödvändiga förbättringsåtgärder för att möta relevanta omvärldskrav.

 

Uppdragsgivare: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
När: 2013–2014

Uppdrag: Uppdraget syftade att tillsammans med Riksarkivet och MSB utforma en vägledning till ökad fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen. Skriften omfattar cirka 100 sidor och har fått en god spridning inom både privata näringslivet och offentlig förvaltning om hur verksamheter bygger, förbättrar och förvaltar it-utrymmen som datorhallar, kommunikationsnoder och andra typer av förvaringar av tekniskt känslig utrustning.

(Skriften Vägledning till ökad fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen finns att ladda ner här: https://rib.msb.se/filer/pdf/27280.pdf )

 

Uppdragsgivare: (avidentifierad)
När: 2012–2013

Uppdrag: Projektet utfördes tillsammans med partners i vårt kompetensnätverk. Uppdraget utförde en nulägesanalys av teknisk it-säkerhet i ett styrsystem för automation (ICS). Målet med projektet var att identifiera tekniska sårbarheter, föreslå tekniska förbättringar samt förbättringar avseende organisatorisk informationssäkerhet inom verksamhetens förvaltningsorganisation.